LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Lestijden van 13.30 – 17.00 uur

Datum: Nog nader te bepalen

Aanpak angst en (on)macht bij agressie
Over de eigen angst, macht en onmacht van personeel in spanningsvolle situaties.

Uit meerdere onderzoeken blijkt, dat personeel zich weliswaar vaak slachtoffer voelt
bij intimidatie door klanten, doch dat agressie en intimidatie van personeel gericht
naar klanten dezelfde intensiteit en frequentie kan hebben. Potentieel kan een mens
in een zelfde situatie het ene moment slachtoffer zijn en dader op een volgend
moment. Klanten kunnen zich ook bedreigd of geïntimideerd voelen door personeel in
bedrijf of instelling.
Met deze feiten wordt in bedrijven onvoldoende rekening gehouden en rust er een
taboe op de bespreekbaarheid daarvan.

Programma
12.30 Ontvangst (lunch is optioneel)
13.30 Opening
13.40 Vroegtijdig signaleren
De praktijksituatie van intimidatie tegen klanten
Toetsen van gedragskenmerken intimidatie/pesten in de Radar methode
Regeer
14.30 Professionele wettelijke Beroepsstandaard
15.00 Theepauze
15.15 Succesvolle resultaten en interventies
Toetsen van interventies aan de nieuwe wetgeving
De professionele aansprakelijkheid
15.45 Deskundige vaardigheden
Vaardigheden bij interventies van angst en agressie
17.00 Sluiting

Klik hier om u in te schrijven.