LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


AANPAK BIJ GEWELD EN PSA

Aanpak bij bedreiging en fysiek geweld

Doel
De deelnemers leren ernstige agressie, bedreiging en fysiek geweld te observeren,
analyseren, te benoemen en leren vaardigheden om adequaat met professionele
communicatie en volledige fysieke interventies deŽscalerend te werken.
Aanpak bij fysiek geweld met de themaís:
- Persoonlijke veiligheid (met individuele fysieke CFB technieken)
- Teamgerichte veiligheid (met 3-mens team CFB technieken)
- Preventie-, registratie- en veiligheidsbeleid.

Doelgroep
Zorgverleners, managers veiligheid en toezicht, beveiliging en medewerkers
die assisteren bij ingrijpen in situaties tot aan overdracht aan politie of andere
professionals.