LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Lestijden van 13.30 – 17.00 uur

Datum: Nog nader te bepalen

Aanpak bij fysiek geweld (met CFB technieken)
Over de risico’s bij ingrijpen bij fysiek geweld

De toepassing van geweld in relaties tussen mensen is een uiterste middel, een
extreme vorm van sociaal gedrag. De kans op dat extreme gedrag is groter, naarmate
de doeleinden of de omstandigheden van de betrokkene meer extreem zijn. Vanuit de
geweldpleger bezien, zijn omstandigheden meer extreem naarmate zij in het licht van
zijn of haar waarden en normen meer problematisch zijn. Het toepassen van geweld
is een poging om een probleem op te lossen, te verminderen of te voorkomen.

Programma
12.30 Ontvangst (lunch is optioneel)
13.30 Opening
13.40 De onzin van zinloos geweld
Op welke wijze speelt juist de zingeving een rol bij het ontstaan van
geweld?
14.30 De risico’s bij ingrijpen in fysiek geweld
In 1: 1 situaties leidt fysieke controle niet zelden tot beschadigingen.
15.30 Theepauze
15.45 Mobiele controle: introductie in een meer veilig teamgericht fysiek ingrijpen
17.00 Sluiting

Klik hier om u in te schrijven.