LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2007-2008

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


AGRESSIEPREVENTIE EN PSA

Aanpak bij intimidatie/pesten van werknemers op de werkplek

Doel
Het opdoen van een brede basiskennis vanuit de RADAR methode Regeer over
diagnostiek en werkzame interventies en resultaten bij de aanpak van agressie,
pesten en (seksuele) intimidatie (API) op de werkvloer.
Toetsen van aanpak in de wettelijke context: ARBO*, AWGB**, Privacy wetgeving.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor iedereen die te maken heeft met intimidatie en
ongewenste omgangsvormen op het werk in gemeenten, zorg, onderwijs en
dienstverlening en verder coördinatoren, managers, vertrouwenspersonen,
ARBO/BHV functionarissen, klachtencommissies, OR leden, beleidsmedewerkers,
personeelsfunctionarissen, voorlichters, juristen, werkgevers en directies, maar vooral
ook voor… werknemers!
Ja, ik kom naar de volgende studiebijeenkomst(en) aanpak intimidatie personeel
aanpak bij fysiek geweld
aanpak angst/onmacht bij agressie
agressie a/d telefoon & balie
vrijheidsbeperkende interventies
persoonlijke veiligheidstechnieken
ik betaal 95 euro per studiebijeenkomst
ik ontbijt graag mee en betaal €15 ex. btw.extra
ik lunch graag me en betaal €15 ex. btw. extra
Persoon 1
Naam: *
  Dhr. Mw.
Privé adres: *
Postcode: *
Plaats: *
E-mail:
Persoon 2
Naam: *   
Privé adres: *
Postcode: *
Plaats: *
E-mail: *
Instelling: *
Adres: *
Postcode: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer: *
Betaalwijze: Stuur mij een factuur (+ 7,50 administratiekosten)
Ik machtig u om het lestarief van mijn rekening te incasseren.
Mijn giro rekeningnummer is:
Mijn bank rekeningnummer is:
t.n.v

Let op: indien de deelnemende niet degene is die betaalt, vul hier dan de betalende persoon of instantie in:
Naam: *
  Dhr. Mw.
Functie:
E-mail:
Direct tel.nr.:
Adres:
Postcode:
Plaats:
draagt uiterlijk 1 week voor de aanvraag zorg voor de betaling van de kosten na ontvangst van de factuur ( + € 7,50 administratiekosten).
Opmerking:
* Verplicht invullen