LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Lestijden van 09.30 - 12.30 uur

Datum: Nog nader te bepalen

Aanpak pesten/intimidatie personeel
Over het verbod en strafbaarheid van intimidatie op de werkplek.

Uit meerdere onderzoeken blijkt, dat intimidatie en agressie op het werk veel
slachtoffers oplevert. Niet zelden vormt dit verschijnsel een aanleiding tot langdurig
ziekteverzuim en tot een verhoogde kans op instroom in de WAO. Ruim een derde
van de werknemers die in de WAO terechtkomen heeft een psychische oorzaak;
deskundigen geven aan dat een deel van deze WAO gevallen te maken heeft met
agressie op het werk.

Programma
08.30 Ontvangst (ontbijt is optioneel)
09.30 Opening
09.40 Vroegtijdig signaleren
De praktijksituatie van intimidatie tegen personeel
Toetsen van gedragskenmerken intimidatie/pesten in de Radar methode
Regeer
10.30 Professionele wettelijke Beroepsstandaard
11.00 Koffiepauze
11.15 Succesvolle resultaten en interventies
Toetsen van werkzame en haalbare interventies aan de nieuwe wetgeving
11.45 Deskundige vaardigheden
Vaardigheden bij interventies van angst en agressie
12.30 Sluiting

Klik hier om u in te schrijven.