LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

TRAININGEN OMGAAN MET SPECIFIEKE VORMEN VAN
AGRESSIE EN GEWELD


Training: Agressie educatie in de Kinder & Jeugd sector

Doel
In de kinder en jeugd sector gaat het vooral over ‘spelregels’ hoe met elkaar
om te gaan, waarbij in de praktijk nogal eens (te) snel de nadruk komt te
liggen op het grenzen stellen bij grens overschrijdend gedrag. Begeleiden van
gedragsverandering(en) en veilige omgang in onderwijs - en hulpverlening situaties
in de context van agressie - en geweld preventie. Het oefenen van fysieke technieken
(CFB), toegespitst op wettelijke toepassing bij jeugdigen, kan desgewenst een
onderdeel in de training zijn.

Doelgroep
Docenten, leerkrachten, vertrouwenspersonen, onderwijzers in onderwijs, begeleiders,
ARBO functionarissen in de Kinder & Jeugdhulpverlening.