LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Intermediair Agressiepreventie m/v Deel Ia

Doel
De door ons opgeleide Intermediair is in staat om binnen zijn of haar organisatie adviezen uit te brengen en nazorggesprekken te voeren in de context van veiligheidsbeleid.
Deze intermediair is opgeleid in het programma van de Radar methode en kan eigen medewerkers opleiden op het gebied van individuele veiligheid.

Doelgroep
Onze opleiding Intermediair is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en/of instellingen , die een centrale rol (gaan ) spelen in het agressiebeleid van de organisatie. Ze adviseren als ‘intermediair’ het management over beleid, fungeren als aanspreekpunt in de organisatie en bieden collega’s die te maken hebben met agressie en dreigend geweld ondersteuning. Verder kunnen zij de collega’s adviseren over de te volgen trainingstrajecten.

Toelichting
Deze opleiding is gericht op medewerkers van bedrijf , school of (zorg)instelling waar wel sprake is van agressieve klanten (tot en met dreigende situaties), doch waar daadwerkelijk fysieke gewelddadigheid tot de uitzondering behoort of geheel niet voorkomt.

Overzicht planning 2009

3 daags    
5 oktober, 16 oktober en 4 november