LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
De Opleiding Trainer Agressie– en Geweldspreventie m/v
Deel I en II

Trainer in ons succesvolle programma RADAR Methode met integratie van
Controle & Fysieke Beheersing (CFB technieken).

Aanpak bij fysiek geweld met de thema’s:
• persoonlijke veiligheid (met individuele fysieke CFB technieken)
• teamgerichte veiligheid (met 3-mens team CFB technieken)
• Preventie-, registratie- en veiligheidsbeleid

Doel
De door ons opgeleide trainer is in staat om zelfstandig een twee- tot vijfdaagse training “Teamgericht omgaan en professioneel ingrijpen bij agressieve (gewelddadige) cliënten” te verzorgen. Tevens uitgebreide trainer vaardigheden op het gebied van intimidatie/pesten op de werkvloer.
Deze trainer wordt opgeleid in het programma “de Radar Methode Regeer” met alle CFB technieken en kan eigen medewerkers opleiden op het gebied van zowel de individuele - als de teamgerichte veiligheid. Tevens kan deze trainer onderzoek verrichten (Radar Nul metingen) en de eigen instelling doelgerichte adviezen verstrekken op het gebied van veiligheidsbeleid.

Toelichting Doelgroep
Deze opleiding is gericht op medewerkers van instellingen in de gezondheidszorg het onderwijs en dienstverlening, waar sprake is van agressieve klanten (tot en met dreigende situaties), doch waar tevens bij fysieke gewelddadigheid door een team professioneel moet worden ingegrepen.

Overzicht planning 2009/2010

14 daags
5, 6 en 7 oktober 2009

2 en 3 november 2009                                                                                                                                         

15 en 16 december 2009

4, 5 en 6 januari 2010
4,5 februari 2010
4,5 maart 2010

Start traineropleiding 2010: dinsdag 6 april