LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
ORGANISATIE ADVIES


MT EN SECOND OPINION


Over Second Opinion en bedrijfsadvies
Wij beschikken over professionals, die uw management team kunnen bijstaan in het
verlenen van advies of het verstrekken van een second opinion.

Naast de professionele inventarisatie/voorlichting over het onderwerp wordt in goed
overleg een interactieve werkwijze gehanteerd, waarbij men naar keuze wel of niet
gebruik kan maken van een ondersteunende simulatie met acteurs.

Onze interactieve werkwijze garandeert een bredere en positieve kijk op zaken tijdens
uw management overleg. De advisering wordt afgestemd op uw specifi eke vraag,
kan één of meerdere dagdelen beslaan en kan diverse onderwerpen bevatten, zoals
bijvoorbeeld
- samenwerkingsproblemen
- zorgvernieuwing
- innovaties
- fusies
- (Europese) samenwerking
- klantgericht ondernemen
- Persoonsgebonden Budget (PGB) beleid
- ontwikkelen van logeeropvang
- oplossingen wachtlijst problematiek
- ARBO beleid
- risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
- registratie en onderzoek incidenten
- Management ontwikkelingen