LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

TRAININGEN OMGAAN MET SPECIFIEKE VORMEN VAN
AGRESSIE EN GEWELD


Training: Omgaan met (in)direct gevaar voor zelfdoding

Doel
Pogingen tot zelfdoding zijn intentioneel, bewust en gemeend, bij de poging tot
zelfdoding valt een zekere gelijkenis met automutilerend gedrag niet te ontkennen. In
deze training leert men alle gedragingen die in verband kunnen worden gebracht met
su´cidaal gedrag en opzettelijke poging tot (in)directe zelfdoding te observeren en te
onderscheiden van automutilatie. Daarnaast leert men methodisch de meest adequate
interventies toe te passen.

Doelgroep
Verpleegkundigen en begeleiders in de algemene zorg, jeugdzorg en
gehandicaptenzorg, docenten/leerkrachten in het gehele onderwijs en overige
hulpverleners.