LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

TRAININGEN OMGAAN MET SPECIFIEKE VORMEN VAN
AGRESSIE EN GEWELD


Training: Omgaan met (in)direct gevaar voor zelfverminking

Doel
Automutileren als een specifi eke vorm van agressie en geweld wordt vanuit de Radar
methode gedefi nieerd als het (opzettelijk) toebrengen van beschadiging(en) door
zelfverminkende handeling(en), echter (nog) niet duidelijk gericht op zelfdoding. In
deze training leert men vroegtijdige signalering van alle observaties en gedragingen,
die in verband kunnen worden gebracht met dit (opzettelijk) zelfverminkend gedrag.
Daarnaast leert men methodisch de meest adequate interventies toe te passen.

Doelgroep
Verpleegkundigen en begeleiders in de algemene zorg, jeugdzorg en
gehandicaptenzorg, docenten/leerkrachten in het gehele onderwijs en overige
hulpverleners.