LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

TRAININGEN OMGAAN MET SPECIFIEKE VORMEN VAN
AGRESSIE EN GEWELD


Training: Omgaan met seksistisch gedrag en seksuele intimidatie

Doel
Bespreekbaar maken van de (bedrijf)cultuur en vroegtijdige herkenning van signalen
bij seksistisch, ongewenst gedrag of seksuele intimidatie in het bedrijf.
De interventies bij het verkleinen van de risico’s en grenzen stellen voor een adequate
handelwijze ter preventie van seksueel niet geaccepteerd gedrag worden besproken
en geoefend.

Doelgroep
Medewerkers en management van bedrijven die in (in)direct contact komen met
seksistisch ongewenst gedrag van klanten of de eigen collega’s binnen het bedrijf of
de instelling.