LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Over de oprichter

Leo Regeer is opleider en adviseur te Amsterdam. Hij werkte als manager van 1970 -
1990 in alle velden van de gezondheidszorg. In 1990 startte hij als freelance adviseur
en docent, in 1991 werd door hem het opleidingsinstituut LEO Verpleegkundig
Management opgericht.

Vanaf 1992 is hij bekend als organisator van (Europese) conferenties en
vele (inter)nationale seminars op het gebied van agressie en geweld, in zijn
verpleegkundig vakgebied was hij betrokken bij de oprichting van ACENDIO in 1995.

Zijn expertise ligt voornamelijk bij de aanpak van agressie, intimidatie en geweld en
veiligheid, hij ontwikkelde op basis van een gefundeerde praktijk theorie succesvolle
incompany trainingen en traineropleidingen.
Deze incompany trainingen zijn de afgelopen jaren (en worden nog steeds) breed
verspreid in de gehele Nederlandse gezondheidszorg, onderwijs, gemeenten en
maatschappelijke dienstverlening. Met deze expertise is hij ook actief en veelgevraagd
spreker in het bedrijfsleven.

In dezelfde periode heeft Leo Regeer voor de wetenschappelijk onderbouwde praktijk
training programma’s, namelijk Controle & Fysieke Beheersing (CFB) en de Radar
methode Regeer een gebruikersmodel ontwikkeld. Dit succesvolle gebruikersmodel
heeft door middel van het jaarlijks trainen van trainers een uitgebreid en landelijk
netwerk van gecertifi ceerde trainers opgeleverd.
Ook buiten Nederland en met name in het Duitstalige gebied in Europa, doch ook in
Oost-Europese landen zijn trainers opgeleid en worden vele dienstverleners in
zijn methode geschoold.

Nationaal geldt zijn Radar methode voor meer dan 50.000 hulpverleners nu als
richtlijn voor professioneel handelen bij agressie, intimidatie en geweld!
Beide methoden staan bij de nationale - en Europese overheden geregistreerd op
naam van Leo Regeer.


Leo Regeer