LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

TRAININGEN OMGAAN MET SPECIFIEKE VORMEN VAN
AGRESSIE EN GEWELD


Training Respectvolle bejegening in de Ouderenzorg

Doel
In principe vertonen (demente) ouderen gezond coping gedrag in een door hen
als onveilig of vijandig ervaren omgeving. U leert vaardigheden te benutten om
respectvol om te gaan met de mogelijkheden van bewoners met gedragsproblemen.
Leren om geagiteerde, boze bewoners te mobiliseren onder fysieke zachte mobiel
transfer technieken in meerdere ADL situaties.

Doelgroep
Medewerkers in ouderen (dag)centra, verpleeghuizen en thuiszorg zoals o.a.
verpleegkundigen, (zieken) verzorgenden, (activiteiten) begeleiders en overigen.