LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Incompany trainers opleiden op uw eigen locatie.

 

Jaarlijks starten wij traineropleidingen met open inschrijving, maar wij bieden ook de mogelijkheid om uw trainers incompany op te leiden binnen uw eigen instelling. Deze mogelijkheid wordt aangeboden bij een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 10 interne deelnemers. Voordeel is, dat u voor uw instelling juist die thema’s kunt scholen welke zijn toegespitst op uw eigen praktijk en doelgroep(en).

Scholingsthema’s incompany Traineropleiding op maat

Leermethoden en werkwijzen voor trainers die op maat geschoold kunnen worden naar eigen wens en behoefte in uw organisatie.

Het concrete aanbod kan globaal de volgende (eigen keuze) thema’s
beslaan:

 

1. Inleiding in de Radar methode &
Onderricht in preventie vanuit de Radar methode

methodiek vroegtijdige signalering

incident registratie

communicatie/feedback

leren gedragsalternatieven toe te passen

leren grenzen stellen

onderzoek (nulmetingen) met de Radar methode

 

2. Richtlijnen fysieke inperking vanuit de Radar methode

professionele beroepsstandaard

methodisch kiezen van verantwoorde interventies

implementeren van wettelijke regelingen (de nieuwe ARBO wet, Privacy – en Intimidatie-wetgeving, BIG, BOPZ e.d.)

 

3. Onderricht in het thema angst en agressie vanuit de Radar methode

inzicht in eigen houding

inzicht in kenmerken en risicofactoren

vaardigheden leren toepassen

implementeren (afdeling) veiligheidsbeleid

 

4. Trainer vaardigheden

voeren van regie met acteur(s) in trainingen

Binnen uw eigen sector/doelgroep:

modulair modificeren van een - tot meerdaagse trainingen op maat

intermediair vaardigheden

agressie coachen bij incidenten op afdelingen

organiseren van gestructureerde follow up/opfris trainingen

intervisie met de incident methode

professionele nazorg na ernstige incidenten vanuit Radar methode

conflictmanagement/stress hanteren met de Radar methode

 

5. Onderricht in specifieke gedragsproblematiek vanuit de Radar methode

Vroegtijdige signalering en interventies bij:

seksistisch gedrag en seksuele intimidatie

pesten/intimidatie/mobbing op de werkvloer

automutilatie

autisme / ADHD

suïcidaal gedrag

terminaal gedrag

 

6. Educatie agressiepreventie aan familie van cliënten en/of bezoekers extern

 

7. Trainingen moduleren

omgaan met samenwerkingsproblematiek voor leidinggevenden

omgaan met ongewenst gedrag a/d balie en agressie a/d telefoon

overvalpreventie, omgaan met gijzelneming

risicomanagement, omgaan met pesten/intimidatie op de werkplek

omgaan met agressie en gedragsmoeilijkheid bij kinderen/jongeren

8. Fysieke technieken onderricht

integratie van Radar methodiek met Controle & Fysieke Beheersing (CFB)

in persoonlijke/individuele veiligheid (PV) voor medewerkers: alle PV
technieken

in teamveiligheid controleren van geweldsituaties: fysieke begin - en mobiel controle

volledig teamgericht afzonderen/fixeren/separeer technieken(in de GGZ en VGN)

CFB techniek instructie met geweldloze communicatie - en fysieke technieken, die niet beschadigen.

 

Incompany Trainingen

3 daagse Intermediair agressiepreventie

7  – 8 daagse  Bedrijfscoach Agressiepreventie 

10 – 14 daagse Trainer Agressie- en geweldspreventie