LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


GOEDE COMMUNICATIE EN PSA

Training Assertiviteit

Doel
Medewerkers van gemeenten en instellingen leren op de eigen werkplek maar ook
daarbuiten met respect naar personen en hun omgeving de gewenste doelen te
bereiken.
Trainingen in assertiviteit zijn al vanaf de jaren zestig een bekend fenomeen, men
hoeft alleen maar te denken aan de golf van emancipatie bewegingen die op gang
gekomen is in deze jaren.
Nog steeds is het begrip assertiviteit een actueel thema, in onze training worden
echter nieuwe invalshoeken belicht vanuit de Radar methode.

Doelgroep
Medewerkers in zorg, onderwijs, gemeente en dienst-verlenende instelling of bedrijf
die moeite hebben om op de juiste momenten hun doel te bereiken.