LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Uitleg Controle & Fysieke Beheersing
Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


AANPAK BIJ GEWELD EN PSA

Veiligheidbeleid in de instelling

Doel
In deze training leren de deelnemers vanuit onze wettelijke beroepsstandaard
agressie en geweld de benodigde vaardigheden voor het ontwikkelen en toepassen
van richtlijnen vrijheidsbeperking(en).
Thema’s die worden behandeld:
- proces van besluitvorming
- verantwoordelijkheid bij toepassing
- gevaar en risico’s vaststellen
- informatieverzameling
- noodzaak tot gebruik en uitvoeren interventies
- verslaggeving

Doelgroep
Iedere teamleider en medewerker uit bedrijf of instelling die te maken heeft met
veiligheidsrisico’s in de omgang met personeel en klanten.