LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Lestijden van 09.30 – 12.30 uur

Datum: Nog nader te bepalen

Vrijheidsbeperkende interventies bij cliënten
Over beslissingen en wettelijke mogelijkheden

Richtlijnen voor vrijheidsbeperking zijn geen hulpmiddel waarmee pasklare
oplossingen gevonden kunnen worden in alle bedrijfssituaties. Richtlijnen zijn
ook geen beslisboom waarmee ja- of nee- antwoorden gevonden worden. Of
vrijheidsbeperkende interventies verantwoord of gepast zijn in een dienstverlenende
situatie zal uiteindelijk door de (multidisciplinaire) professionals in de organisatie, zo
mogelijk samen met de cliënt(en), bepaald moeten worden.
Wel zijn richtlijnen een hulpmiddel waarmee de betrokkenen een antwoord op al die
vragen kunnen formuleren.

Programma
08.30 Ontvangst (ontbijt is optioneel)
09.30 Opening
09.40 Voorbeelden van vrijheidsbeperkende interventies
In de dienstverlening:
cliënt de toegang tot het bedrijf/gebouw weigeren
cliënt uit ruimte in bedrijf/gebouw verwijderen
cliënt overdragen aan politie/beveiliging
10.30 Het proces van besluitvorming
Uitgangspunten voor de toepassing van vrijheidsbeperkingen in bedrijf en
instelling
11.00 Koffie pauze
11.15 Het beoordelen van aanwezig of te verwachten gevaar of risico in een
gegeven situatie
11.45 Het beoordelen van de negatieve gevolgen van de interventie voor de cliënt
12.30 Sluiting

Klik hier om u in te schrijven.