LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
DISCLAIMER

Juni 2010 – versie 1.2

Introductie
Wanneer u Leo.nl bezoekt, verzamelt deze diverse soorten Gebruikers en bezoekers gegevens, zowel direct (wanneer u verzocht wordt bepaalde gegevens te verstrekken) als indirect. Dit kunnen Persoonlijke Gegevens zijn maar ook algemene informatie zoals statistieken over bezochte pagina’s. De Aanbieder gebruikt uw Persoonlijke Gegevens alleen overeenkomstig de doelstellingen zoals in dit Privacy Statement staan omschreven en is gehouden aan de geheimhouding van deze Persoonlijke Gegevens.
Dit Privacy Statement informeert u over ons beleid aangaande het verzamelen en gebruik van Persoonlijke Gegevens, het gebruik van cookies en wat u kunt doen wanneer u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of te ontvangen.

Doel van het verzamelen van bepaalde informatie
De Aanbieder verzamelt en verwerkt informatie over haar Gebruikers en bezoekers van
Leo.nl om zaken te kunnen doen met haar Gebruikers, om haar Gebruikers te informeren over producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor haar Gebruikers, en voor het genereren van internet statistieken. De verzamelde informatie is voor het exclusieve gebruik door de Aanbieder.

De informatie die u specifi ek verschaft bij Registratie zal alleen worden gebruikt voor het zaken doen, voor het contacteren wanneer dit noodzakelijk is, of om wijzigingen in de functionaliteit van de Leo.nl door te geven, of, wanneer u niet aan heeft gegeven zulke berichten niet te willen ontvangen, voor het aanbieden van aanvullende producten of diensten van de Aanbieder die interessant voor u kunnen zijn.

De Aanbieder kan op indirecte wijze informatie verzamelen en verwerken gerelateerd aan het gebruik van Leo.nl, zoals het aantal hits, bezochte pagina’s, externe sites waarvandaan u een link naar Leo.nl gevolgd heeft, externe pagina’s die u bezoekt na het klikken op een link vanaf Leo.nl, en de duur van een bezoek of sessie door de Gebruiker, voor het creëren van web statistieken. Deze informatie wordt gebruikt voor het verrichten van statistische analyses om zo Leo.nl verder te optimaliseren. Dergelijke indirecte informatie wordt mogelijk via cookies verzameld [zoals verderop omschreven].

Gebruikersnaam en Wachtwoord
Bij uw Registratie bij Leo.nl dient u een eigen gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. De combinatie van deze twee gegevens vormen de sleutel waarmee u toegang krijgt tot de Licentiepagina van Leo.nl. Indien u uw Gebruikersnaam of Wachtwoord bent vergeten kunt u uw inloggegevens opnieuw laten opsturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de Registratie.

Gevoelige informatie
De Aanbieder is er niet op uit gevoelige persoonlijke informatie te verzamelen (zoals
informatie waaruit politieke voorkeur, religieuze overtuiging, etnische afkomst, seksuele
geaardheid, gezondheid, lidmaatschappen van welke instantie ook of andere dergelijke
persoonlijke zaken kan blijken) via Leo.nl.

Tonen van persoonlijke informatie
Gebruiker identificeerbare informatie die aan de Aanbieder opgegeven is bij Registratie en Gebruikersnaam en Wachtwoord, zullen nooit openbaar getoond worden.

Enquetes en opinieonderzoeken
Het is mogelijk dat de Aanbieder onderzoek doet onder haar Gebruikers om bijvoorbeeld de behoefte aan een bepaalde service of de kwaliteit van haar producten te meten. Deelname aan dergelijk onderzoek kan anoniem gebeuren en is geheel vrijwillig. In een enkel geval wordt uw e-mailadres gevraagd voor vervolgonderzoek. Na verwerking van de antwoorden worden alle persoonlijke gegevens die geassocieerd zijn met de antwoorden vernietigd.

Verbindings- en dataverkeer informatie
Elke server (www, smtp, pop3, news- en chatserver) waarop u inlogt, registreert gegevens over het gebruik, zoals het verbindingstype, IP-adres, de sessieduur en de hoeveelheid informatie (in bytes) die verzonden wordt. De Aanbieder gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het confi gureren van het platform, het voorkomen van misbruik en verbeteren van het dienstenpakket.

Websitebezoek
Aan de hand van uw bezoek aan de verschillende onderdelen van Leo.nl wordt een profiel samengesteld dat wordt opgeslagen in een profielendatabase. Het doel van deze registratie is ervoor te zorgen dat de websites van de Aanbieder zo goed mogelijk op uw behoeften worden toegespitst. Er worden geen persoonlijke gegevens in het profi el vastgelegd, die, aan de hand van websitebezoek, mogelijk informatie kunnen geven over gezondheid, ras, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke gezindheid, of lidmaatschap van een vereniging. Binnen de organisatie van de Aanbieder heeft een beperkt aantal mensen, gebonden aan strikte geheimhouding, toegang tot de profi elendatabase. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of verhuurd worden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bepaalde gegevens bevat van een computer die
verbinding legt met een website, die een Server uit uw browser kan uitlezen. Cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en zorgen ervoor dat u gemakkelijker binnen een bepaalde website navigeert. U hoeft bijvoorbeeld bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens of voorkeuren in te voeren. Vrijwel alle professionele websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren.
Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s, verschaffen zij Leo.nl informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt om Leo.nl verder te optimaliseren.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw
browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet goed functioneren.

Externe websites
Dit Privacy Statement geldt niet voor externe sites die naar of vanaf Leo.nl linken. De
Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of Content van dergelijke externe websites.

Aanpassingen
De Aanbieder houdt zich het recht voor delen van dit Privacy Statement aan te passen op ieder willekeurig moment zonder aankondiging. Bezoekt u zo nu en dan dit Privacy Statement als u op de hoogte wil blijven van wijzigingen.
Ongeacht wijzigingen of updates zal de Aanbieder uw Persoonlijke Gegevens niet op een
andere manier gaan gebruiken zonder notifi catie aan haar Gebruikers met de optie om die nieuwe manier te weigeren.

Vragen over ons privacy beleid?
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid of over onze gegevensverwerking, dan kunt u ons bereiken:
via email: info@leo.nl
via reguliere post:

Leo.nl is beschikbaar in verscheidene talen. Indien u ons contacteert in een van die talen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn in die taal te communiceren. In de regel voeren wij alle internationale communicatie in het Engels.

Copyright
Deze website is eigendom van Leo Management. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Leo Management. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leo Management mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Leo Management tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leo Management is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Colofon
De website van Leo Management wordt dagelijks actueel gehouden door de webredactie in samenwerking met collega’s. Heeft u vragen, reacties of tips? Mail dan naar de webredactie: info@leo.nl.