Train de trainer

Incompany trainers opleiden op uw eigen locatie.

Jaarlijks starten wij traineropleidingen met open inschrijving, maar wij bieden ook de mogelijkheid om uw trainers Incompany op te leiden binnen uw eigen instelling. Deze mogelijkheid wordt aangeboden bij een groepsgrootte van minimaal vier interne kandidaten. Voordeel is, dat u voor uw instelling juist die thema’s kunt scholen welke zijn toegespitst op uw eigen praktijk en doelgroep(en).

Scholingsthema’s Incompany traineropleiding op maat.

Leermethoden en werkwijzen voor trainers die op maat geschoold kunnen worden naar eigen wens en behoefte in uw organisatie.

Het concrete aanbod kan globaal de volgende (eigen keuze) thema’s beslaan:

Inleiding in De RADAR methode Regeer®

 • Onderricht in preventie vanuit de RADAR-methode methodiek vroegtijdige signalering.
 • Incident registratie.
 • Communicatie/feedback.
 • Leren gedragsalternatieven toe te passen.
 • Leren grenzen stellen.
 • Onderzoek (nulmetingen) met de RADAR-methode.

Richtlijnen fysieke inperking vanuit de RADAR-methode

 • Professionele beroepsstandaard.
 • Methodisch kiezen van verantwoorde interventies.
 • Implementeren van wettelijke regelingen (de nieuwe Arbowet, Privacy – en Intimidatie-wetgeving, BIG, Wvggz/Wzd. e.d.).

Onderricht in het thema angst en agressie vanuit de RADAR-methode inzicht in eigen houding.

 • Inzicht in kenmerken en risicofactoren.
 • Vaardigheden leren toepassen.
 • Implementeren (afdeling) veiligheidsbeleid.

Trainer vaardigheden.
Voeren van regie met acteur(s) in trainingen binnen uw eigen sector/doelgroep: modulair modificeren van een – tot meerdaagse trainingen op maat intermediair vaardigheden agressie coachen bij incidenten op afdelingen.

 • Organiseren van gestructureerde follow up/opfris trainingen.
 • Intervisie met de incident methode.
  Professionele nazorg na ernstige incidenten vanuit RADAR-methode.
 • Conflictmanagement/stress hanteren met de RADAR-methode.

Onderricht in specifieke gedragsproblematiek vanuit de RADAR-methode.


Vroegtijdige signalering en interventies bij:

 • Seksistisch gedrag en seksuele intimidatie.
 • Pesten/intimidatie/mobbing op de werkvloer.
 • Automutilatie.
 • Autisme / ADHD.
 • Suïcidaal gedrag.
 • Terminaal gedrag.

Educatie agressiepreventie aan familie van cliënten en/of bezoekers extern.

Trainingen moduleren.

 • Omgaan met samenwerkingsproblematiek voor leidinggevenden.
 • Omgaan met ongewenst gedrag aan de balie en agressie aan de telefoon.
 • Overvalpreventie, omgaan met gijzelneming
 • Risicomanagement, omgaan met pesten/intimidatie op de werkplek.
 • Omgaan met agressie en gedragsmoeilijkheid bij kinderen/jongeren.
 • Fysieke technieken onderricht integratie van Radar methodiek met Controle & Fysieke Beheersing (CFB).
 • In persoonlijke/individuele veiligheid (PV) voor medewerkers: alle PV technieken.
 • Teamveiligheid omvat het controleren van geweldsituaties, zowel fysiek als met mobiele controle.
 • Volledig teamgericht afzonderen, fixeren en separeer technieken(in de GGZ en VGN).
 • CFB techniek instructie met geweldloze communicatie – en fysieke technieken, die niet beschadigen.

“Zinloos geweld bestaat niet, geweld is juist het zoeken naar de zin (van het leven), maar de slachtoffers van dit geweld zijn wel zinloos, dat is wat anders! “

Onderricht in specifieke gedragsproblematiek vanuit de RADAR-methode. Vroegtijdige signalering en interventies bij:

 • Seksistisch gedrag en seksuele intimidatie.
 • Pesten, intimidatie en mobbing op de werkvloer.
 • Automutilatie.
 • Autisme / ADHD.
 • Suïcidaal gedrag.
 • Terminaal gedrag.

Educatie agressiepreventie aan familie van cliënten en/of bezoekers extern.

Trainingen moduleren.

 • Omgaan met samenwerkingsproblematiek voor leidinggevenden.
 • Omgaan met ongewenst gedrag aan de balie en agressie aan de telefoon.
 • Overvalpreventie, omgaan met gijzelneming
 • Risicomanagement, omgaan met pesten en intimidatie op de werkplek.
 • Omgaan met agressie en gedragsmoeilijkheid bij kinderen/jongeren.
 • Fysieke technieken onderricht integratie van Radar methodiek met Controle & Fysieke Beheersing (CFB).
 • In persoonlijke/individuele veiligheid (PV) voor medewerkers: alle PV technieken.
 • In teamveiligheid controleren van geweldsituaties: fysieke begin – en mobiel controle.
 • Volledig teamgericht afzonderen, fixeren en separeer technieken(in de GGZ en VGN).
 • CFB techniek instructie met geweldloze communicatie – en fysieke technieken, die niet beschadigen.

“De weg naar alle vormen van geweld is (helaas) altijd intentioneel, bewust en gemeend.”