+ 31 (0)6 51 307 497 | info@leo.nl 

Opleidingsinstituut

Wij zijn een internationaal opleidingsinstituut voor bedrijfsopleidingen te Amsterdam. Dé specialist in het hanteren van veiligheidsmanagement en agressie - en geweldspreventie in de breedste zin van het woord. In Nederland, Duitsland, Zwitserland en andere (Oost-)Europese landen verzorgen wij al ruim 17 jaar incompany trainingen en train de trainer opleidingen die zijn toegespitst op de praktijk. Naast de eigen kerngroep van trainers en acteurs werken wij met een eigen landelijk netwerk van professionele trainers in vele uiteenlopende disciplines. Door dit omvangrijke potentieel professionals kunnen wij bijna al uw wensen op het gebied van bij - en nascholing en bedrijfsopleidingen in korte tijd realiseren.

Onder de naam RegeerenRegeer zijn wij verder actief op het gebied van communicatie. Zo verlenen wij organisatieadviezen en MT Second Opinion aan managementteams op vele terreinen en organiseren wij meerdere studiedagen en congressen, maar ook produceren wij educatieve middelen en wordt het vakblad AP, tijdschrift over agressiepreventie uitgegeven.

Over de oprichter

Leo Regeer is opleider en adviseur te Amsterdam. Hij werkte als manager van 1970 -1990 in alle velden van de gezondheidszorg. In 1990 startte hij als freelance adviseur en docent, in 1991 werd door hem het opleidingsinstituut LEO Verpleegkundig Management opgericht.

Vanaf 1992 is hij bekend als organisator van (Europese) conferenties en vele (inter)nationale seminars op het gebied van agressie en geweld, in zijn verpleegkundig vakgebied was hij betrokken bij de oprichting van ACENDIO in 1995.

Zijn expertise ligt voornamelijk bij de aanpak van agressie, intimidatie en geweld en veiligheid, hij ontwikkelde op basis van een gefundeerde praktijk theorie succesvolle incompany trainingen en traineropleidingen.
Deze incompany trainingen zijn de afgelopen jaren (en worden nog steeds) breed verspreid in de gehele Nederlandse gezondheidszorg, onderwijs, gemeenten en maatschappelijke dienstverlening. Met deze expertise is hij ook actief en veelgevraagd
spreker in het bedrijfsleven.

In dezelfde periode heeft Leo Regeer voor de wetenschappelijk onderbouwde praktijk training programma’s, namelijk Controle & Fysieke Beheersing (CFB) en de Radarmethode Regeer een gebruikersmodel ontwikkeld. Dit succesvolle gebruikersmodel
heeft door middel van het jaarlijks trainen van trainers een uitgebreid en landelijk netwerk van gecertifi ceerde trainers opgeleverd.
Ook buiten Nederland en met name in het Duitstalige gebied in Europa, doch ook in Oost-Europese landen zijn trainers opgeleid en worden vele dienstverleners in zijn methode geschoold.

Nationaal geldt zijn Radar methode voor meer dan 50.000 hulpverleners nu als richtlijn voor professioneel handelen bij agressie, intimidatie en geweld! Beide methoden staan bij de nationale - en Europese overheden geregistreerd op naam van Leo Regeer.

Top