LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
INFORMATIE AANVRAGEN VOOR STUDENTEN

Wij ontvangen velerlei verzoeken voor informatie over onze succesvolle Radar
methode Regeer met CFB technieken®.
Indien wij informatie en/of informatiebronnen over onze Radar methode verstrekken,
hebben wij aanvullende gegevens nodig:


Naam: *
  Dhr. Mw.
Functie: *
E-mail: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Land:
Telefoonnummer: *  
Faxnummer:
Op welke wijze heeft u van de Radar methode vernomen?
Op welke wijze wordt de door ons verstrekte informatie gebruikt?
In geval van onderzoek/scripties:in welk kader vind het onderzoek plaats, vanuit welke opleiding of instelling?
Voor welke doelgroep is uw onderzoek bestemd?
Op welke wijze kunnen wij controle uitoefenen op de juiste weergave van objectieve gegevens?
Taal website:
Opmerking:
* Verplicht invullen


Formulier invoegen

Bij alle gebruik van door ons verstrekte informatie en/of gebruik vanuit onze Radar
methode is verplicht:
- onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
- de bron vermelding;
- voorafgaand aan welke publicatie dan ook (intern of extern) onze toets op juiste
weergave van feiten;
- het zenden van een kopie definitieve versie van uw onderzoek of artikel
voorafgaande aan publicatie.