LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


AGRESSIEPREVENTIE EN PSA

Nazorg na ernstige incidenten

Doel
De deelnemers leren: Oefenen van diverse gesprek technieken die handzaam zijn
voor het doel van het nazorggesprek: nazorg, collega’s vertrouwen en professionele
steun bieden na ernstige incidenten.

Doelgroep
Iedere medewerker die blootstaat aan risicofactoren voor agressie en/of geweld bij
(in)direct contact met klanten.