LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


AGRESSIEPREVENTIE EN PSA

Omgaan met agressie aan de telefoon en aan de balie

Doel
Het opdoen van een brede basiskennis vanuit de RADAR methode Regeer:
- concrete vaardigheden in gespreksvoering met (agressieve) klanten;
- concrete richtlijn op welke wijze men de (gedrag) problemen van klanten aan de
telefoon effectief (m.b.t. tijdsduur) en efficiënt (m.b.t. deskundigheid) klantvriendelijk kan ‘stroomlijnen’ in de eigen organisatie;
- een aanzet voor telefoon veiligheidsprotocol te ontwikkelen. U oefent met de
gedragskenmerken.

Doelgroep
Speciaal voor alle betrokkenen die ’front and back door’ (telefonische) contacten
leggen met klanten en/of bezoekers, dus iedereen die met de telefoon en de balie/
toegang in de zorg, gemeenten, onderwijs en dienstverlening te maken heeft,
zoals publiekszaken en sociale diensten, o.a.: telefonisten(s), receptionisten(s),
onderwijs ondersteunend personeel, medewerkers aan balie, klantenservice loket
medewerkenden, dienstverleners en hoofden/managers van deze diensten.