LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:




Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


AGRESSIEPREVENTIE EN PSA

Omgaan met (eigen) angst en onmacht in het werk

Doel
De deelnemers krijgen inzicht in de kenmerken en defi nities van angst en onmacht.
Zij leren vaardigheden om op verschillende adequate manieren met de eigen angst in
de werksituatie om te gaan.
Thema’s die worden behandeld:
- fysiologische – en gedragsbepalende kenmerken
- bevorderen van coping gedrag
- inzicht en omgang met de eigen angst/onmacht

Doelgroep
Iedere medewerker die in teamverband en in direct contact kan komen met klanten in
de zorg, onderwijs, gemeente en dienstverlenende instelling of bedrijf.