LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
SITEMAP

ALGEMEEN
Organisatie
Opleidingsinstituut
Over de oprichter
Vacatures
Algemene voorwaarden

INCOMPANY TRAININGEN
De Radar methode Regeer®
Controle & Fysieke Beheersing (CFB)®
Incompany
Communicatie en PSA
Training Communicatie
Training Intervisie en coachen
Training Assertiviteit
Training Doelgericht confl ict hanteren/verminderen werkdruk
Training Preventie stressvolle situaties op de werkplek
Agressiepreventie en PSA
Omgaan met eigen angst en onmacht in het werk
Omgaan met agressief en ongewenst gedrag van cliënten
Aanpak bij pesten en intimidatie van werknemers op de werkplek
Omgaan met agressie aan de telefoon en aan de balie
Nazorg na ernstige incidenten
Geweld en PSA
Veiligheidsbeleid in de instelling
Aanpak bij bedreiging en fysiek geweld
Overvalpreventie
Train de Trainer

Specifieke vormen van agressie en geweld
Omgaan met seksistisch gedrag en seksuele intimidatie
Agressie educatie in de Kinder- en Jeugdsector
Respectvolle bejegening in de ouderenzorg
Omgaan met (in)direct gevaar voor zelfverminking
Omgaan met (in)direct gevaar voor zelfdoding
Methodiek advisering door hulpverlener bij individuele vraag bij (zeer) ernstig
en moeilijk te hanteren gedragsproblematiek

ORGANISATIE ADVIES

Teambuilding en Intervisiemethode
MT Second Opinion

OPEN INSCHRIJVING
Aanpak pesten / intimidatie personeel
Aanpak angst en (on)macht bij agressie
Vrijheidsbeperkende interventies bij cliënten
Aanpak bij fysiek geweld
Omgaan met agressie aan de telefoon en aan de balie
Agressie en Persoonlijke Veiligheid (met CFB technieken)

TRAIN DE TRAINER OPLEIDINGEN
Open opleiding Intermediair Agressiepreventie
Open opleiding Bedrijfscoach Agressiepreventie
Open opleiding Trainer Agressie- en geweldspreventie

HOME
AGENDA
OFFERTE
CONTACT
LINKS
MEER OVER DE RADAR METHODE REGEER®?
REFERENTIES
INFORMATIE VOOR STUDENTEN

DISCLAIMER
FAQ
MAIL A FRIEND