LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aanbod training en opleiding 2010-2011

INCOMPANY TRAININGSAANBOD

AGRESSIEPREVENTIE EN HET VERMINDEREN VAN
PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)


GOEDE COMMUNICATIE EN PSA

Training Preventie stressvolle situaties op de werkplek

Doel
Preventie van persoonlijke stress en professionele controle leren hanteren wanneer
stressvolle werksituaties niettemin voorkomen.
In deze training leer je om doelgericht bewust te worden en adequater te handelen in
stressvolle situaties op het werk. Onze aanpak daarin is vernieuwend en succesvol.
Angst en onmacht vormen de grootste risicofactoren voor het ontstaan van stress
in vele situaties. Vanuit de Radar methode zijn de stresskenmerken in deze situaties
zeer concreet beschreven. Daardoor kun je in deze training vroegtijdig zelf de
stresskenmerken signaleren.

Doelgroep
Medewerkers, werkend individueel en in teamverband in zorg, onderwijs, gemeente
en dienstverlenende instelling of bedrijf.