Opvang en Nazorg

“Na ernstige(ingrijpende) incidenten is niet het waarom belangrijk, maar:
WAT kunnen we hiervan leren en WELKE gedragsalternatieven
zijn er in de toekomstige situaties mogelijk?” 


Incompany trainingen Opvang en Nazorg
Op de werkplek kunnen medewerkers en cliënten betrokken raken bij een (ernstig) incident. Een ongeval, beroving of vechtpartij. Daardoor hebben ze vaak allerlei vervelende gevolgen. Angst in vergelijkbare (werk) situaties, slapen gaat minder goed, vermijden van situaties die doen terug denken aan de gebeurtenis. Ook de samenwerking in een team kan er door onder druk komen te staan.Langdurig arbeidsverzuim door die angst, stress en zelfs Burn out kan het gevolg zijn met alle nadelen die daarbij horen.

Door aan dergelijke ervaringen op een gestructureerde wijze aandacht te besteden, kunnen wij door onze aanpak vanuit De RADAR methode Regeer® verschijnselen verminderen en zelfs geheel laten verdwijnen.

De structuur bevat de drie onderstaande fasen:
1. Reconstructie.
2. Normalisatie.
3. Integratie.

Door een beproefde en gestructureerde aanpak, waarmee inmiddels vele professionele hulpverleners zijn geholpen, ontstaat er een grote kans op vermindering van klachten.

Onze aanpak maakt voor betrokkenen en/of werkgevers tevens duidelijk, of er behoefte is aan meer gespecialiseerde psychologische hulp. In het geval van echt benodigde traumaverwerking, zullen wij doorverwijzen naar experts/EMDR.

Aanvraag inzet externe vertrouwenspersoon bij incident(en)
bij LEO Management Agressiepreventie

Binnende context van de arbeidsomstandigheden (ARBO wet) zijn werkgevers verplicht om agressie-, geweld – , (seksuele)intimidatie en pesten op de werkplek zoveel mogelijk te voorkomen door het verminderen van de risicofactoren. Als er niettemin toch ernstige incidenten/ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, zijn werkgevers ook verplicht om de werknemers opvang en nazorg te bieden.

Deze context schept ook de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen, alwaar medewerkers veilig en anoniem hun verhaal kunnen vertellen,
Zonder te vrezen voor hun baan en functioneren op de werkplek.
Het inschakelen van een vertrouwenspersoon op externe basis biedt de beste garantie op een objectieve en veilige beleving voor uw werknemer(s).
U kunt hiervoor bij ons alle informatie krijgen en vrijblijvend een offerte aanvragen.