LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


SINDS 1991 DÉ SPECIALIST INCOMPANY TRAININGEN COMMUNICATIE, AGRESSIEPREVENTIE EN SOCIALE VEILIGHEID.

 

Training nazorg / traumapreventie na ernstige incidenten
Zeer praktisch wordt een werkwijze met simulatie aangedragen, waarmee
collega’s… lees verder
Training aanpak bij bedreiging en fysiek geweld
Bij agressieve klanten tot en met (dreigende) fysieke geweldsituaties, (geen vechten of zelfverdediging! ) lees verder
Training intervisie en coachen
Het hoe, wat, wanneer en waar beroepswerkers met elkaar kunnen ‘inter-viseren’ vraagt om een gedegen aanpak, zeker als het gaat… lees verder
Training omgaan met agressie en ongewenst gedrag
Training in onze Radar methode, een methode die leert hoe te handelen op het juiste
moment en indien nodig inzet van fysieke CFB technieken persoonlijke veiligheid…
lees verder
Training preventie van stress op de werkplek
Werkgerelateerde stress is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid en de veiligheid waar we in Europa mee te maken hebben. Bijna een op de vier werknemers heeft er last van en uit onderzoeken blijkt dat 50 to 60% van het werkverzuim ermee samenhangt... lees verder
Training omgaan met (eigen) angst en (on)macht
In allerlei werkvelden worden hulpverleners geconfronteerd met angstverschijnselen. Angst komt als risicofactor voor bij hulpverleners die ‘moeten’ ingrijpen bij agressie of in gespannen situaties. We kunnen op deze angst op verschillende manieren
reageren. De training verschaft... lees verder
Training omgaan met ongewenst gedrag aan de telefoon
In het dagelijks leven vervult de (mobiele) telefoon een steeds belangrijkere rol. Cliënten worden steeds mondiger en veeleisender en bereikbaarheid is meer vanzelfsprekend. Het zijn deze ‘eenvoudige’ gesprekken waarin agressie aan telefoon en aan de balie naar voren kan komen... lees verder
Training gezond communiceren
Effectieve communicatie behelst, dat de ontvanger jouw boodschap interpreteert op dezelfde manier als jij het had bedoeld, oftewel men begrijpt elkaar. Juiste interpretatie
door de ontvanger kan alleen als de inhoud wordt begrepen, dezelfde betekenis toekent aan de woorden... lees verder